تمدن چیست؟

 

 

در جهت شناختن این مفهوم، تعاریف متعددی ارائه گردیده که برخی از آن عبارتند از:

 

1. نگرش تمدن، نگرشی فراگیر و جامع است. در این رویکرد، تحولات اجتماعی در مقیاسی کلان و در نسبتی با دیگر حوزه‌ها مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و از تحلیل‌های تک عاملی پرهیز می‌شود. از سوی دیگر نگاه تمدنی، نگاهی است که کارآمدی نظام‌های اندیشه‌ای از آن رهگذر رخ می‌دهد. (جستاری نظری در باب تمدن، محمدتقی کرمی قمی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.)

 

2. تمدن به معنای کننده آن، یعنی نه فقط رفاه در زمینة‌ ضرورت‌های روزانه، بلکه همچنین پالایش معرفت و پرورش فضیلت به نحوی که زندگی بشری را به مرتبة بالا‌تر بکشد. اگر دانشمندان چنین تمایزی بین دو معنای تمدن قایل می‌شدند، می‌توانستند مقدار زیادی از بحث‌های بی‌ثمر را کنار نهند.( فرکوستاوا یوکیچی، اندیشمند ژاپنی، نظریة تمدن، ص 111.)

 

3. تمدن عبارت است از مجموعة دانش‌ها، هنرها و فنون و آداب و سنن و تأسیسات و نمادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت‌های افراد و گروه‌های انسانی، طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت‌های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند، رایج است؛ مثل تمدن مصر، تمدن یونان، تمدن ایران و هر کدام دارای ویژگی‌هایی‌ست که به عوامل جغرافیایی و تاریخی و تکنیکی خاصِ خود بستگی دارد.(فرکوستاوا یوکیچی، اندیشمند ژاپنی، نظریة تمدن، ص 111.)

/ 0 نظر / 30 بازدید